วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การทำแผ่นพับลายการ์ตูนน่ารัก ๆ ๆ


1.  เปิด Microsoft word  มา  ตั้งค่าหน้ากระดาษให้เป็นแนวนอนโดยไปที่  เค้าโครงกระดาษ  >>  การวางแนว  >>  แนวนอน   โดยสร้างหน้ากระดาษเปล่า  2  หน้า
  2.  ทำกรอบที่จะทำเป็นแผ่นพับ  โดยไปที่  แทรก >>  รูปร่าง >>  เลือกสี่เหลี่ยมมุมมน  หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ตามที่ต้องการ
  
 3.  ลากกรอบสี่เหลี่ยมมุมมน  แล้วทำการตั้งค่ากรอบนั้น  คลิกขวา  >>  ตั้งเป็นค่าเริ่มต้นรูปร่างอัตโนมัติ  >>  ขนาด  >>  ความสูง   19.35  ซม.  ความกว้าง  8.63  ซม. 

4.  ตั้งค่าเสร็จแล้ว  Copy  วางอีก  5  กรอบ  โดยกระดาษแผ่นที่  1  จะเป็น  หน้า 1,  หน้า  2,  หน้า 3  กระดาษแผ่นที่  2  จะเป็น   หน้า  4  และหน้าปก

  5.  ทำให้กรอบมีลวดลายน่ารัก ๆๆ ด้วยการใส่ภาพที่ต้องการ  โดยไปที่  คลิกขวา >>  จัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ >>  สีและเส้น  >>  เติมลักษณะพิเศษ  >>  รูปภาพ  >>  เลือกรูปภาพ  (เลือกภาพตามต้องการ) 
 6.  เมื่อเลือกภาพได้แล้วเราสามารถกำหนดการตั้งค่าให้รูปภาพ
ล็อคอัตราส่วนกว้างยาวของรูปภาพ  ขนาดของภาพจะเท่าเดิม
หมุนการเติมลักษณะพิเศษกับรูปร่าง  ภาพจะปรับตามขนาดของกรอบให้พอดีกับกรอบ
1) ล็อคอัตราส่วนกว้างยาวของรูปภาพ 

 2  หมุนการเติมลักษณะพิเศษกับรูปร่าง 

 7.  เส้นขอบของแต่ละกรอบจะเก็บไว้ก็ได้  หรือจะไม่ให้มีก็ได้   ถ้าไม่ให้มีกรอบ  ตั้งค่าดังนี้  คลิกขวา >>  จัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ  >>  สีและเส้น  >>  เส้น  >>  เส้นขอบ  >>  ไม่มีสี

  8.  ใส่เนื้อหาแผ่นพับที่ต้องการ ส่วนการปริ้นจะปริ้นทั้งสองหน้า หรือปริ้นหน้าหลังนั่นเอง

  9.  ส่วนการพับ  หน้าปกจะอยู่หน้าสุด  และ หน้า  4  จะอยู่รองต่อจากหน้าปก จ้า
 สุดท้ายนี้ !!!  ยัยเพ้อหวังว่าบล็อกนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อน ๆ   น่ะ


1 ความคิดเห็น: